Охорона і захист лісу

Охорона лісу

Ступінь пожежної небезпеки визначався за "Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом "Укрдіпроліс” затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року №52.

Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво Класи пожежної небезпеки Разом Середній клас
1 2 3 4 5
Мидське 1048,0 314,1 1390,5 2205,3 519,2 5477,1 3,15
Стидинське 1670,5 955,9 1162,0 704,7 256,7 4749,8 2,35
Моквинське 1198,9 1680,9 1655,8 1574,0 814,2 6923,8 2,87
Базальтівське 345,4 788,4 1413,9 1823,4 435,4 4806,5 3,25
Костопільське 374,3 1445,4 1098,9 2283,2 657,0 5858,8 3,23
Мащанське 726,9 270,8 1998,1 2365,1 430,9 5791,8 3,25
Злазненське 968,3 485,3 1630,5 1053,4 218,8 4356,3 2,78
Разом: 6332,3 5940,8 10349,7 12009,1 3332,2 37964,1 3,0
Територія характеризується високим (3,0) класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок хвойних молодняків і середньовікових насаджень та досить інтенсивним відвідуванням лісів місцевим населенням під час пожежонебезпечного періоду.
Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів. Охорону лісів від пожеж рекомендується, як і раніше, проводити силами лісової охорони, а в пожежонебезпечний період доповнювати авіаційним патрулюванням, оперативного відділення авіаційної охорони лісів.
Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроектованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентаря та інші об’єкти протипожежного призначення показано на схематичній карті.
Крім указаних в табл. заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.
Для покращання охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість обходів проектується збільшити з 50 до 51. Проекти поділу території лісгоспу на майстерські дільниці і обходи приводяться в табл. і на карті-схемі.
Пропозиції з поліпшення роботи учнівського лісництва лісгоспу наступні: необхідно виділити кімнату для проведення навчання. В літній період організувати табір праці та відпочинку. Роботу шкільного лісництва проводити згідно "Плану роботи шкільного лісництва на рік”, складеного спеціалістами лісгоспу і педагогічним колективом школи. Зразок плану роботи лісництва на рік приводиться в наступній таблиці.

Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниця вимірювання Існує Проектується Прийнято 2-ю л/в нарадою Термін виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1 "Організація постійних протипожежних виставок об’єкт 1 1 ревізійний період
1.2.Встановлення протипожежних вітрин шт 1 9 9
1.3.Встановлення попереджувальних аншлагів шт 21 56 56
1.4.Встановлення протипожежних панно шт 2 9 9
1.5.Протипожежне обладнання стоянок автотранспорту шт 8 8
1.6.Обладнання місць відпочинку і куріння шт 13 22 22
1.7.Обладнання місць для розведення багать шт 12 28 28
1.8.Протипожежна пропаганда тис.грн. 4,0 4,0 щорічно
2. Обмежувальні протипожежні заходи
2.1.Створення мінералізованих смуг км 600 300 300 щорічно
2.2.Догляд за мінералізованими смугами км 600 1200 1200
2.3.Створення протипожежних смуг і розривів км 22,1 1,7 1,7 ревізійний період
2.4.Догляд за протипожежними смугами і розривами км 44,2 3,4 3,4 щорічно
3. Будівельні і ремонтні роботи
3.1.Будівництво протипожежних доріг км 7 7 ревізійний період
3.2 Ремонт і утримання доріг протипожежного значення км 20 28 28 ревізійний
3.3.Будівництво під’їздів до водоймищ шт 5 5
3.4 Обладнання упорядкованих водозабірників шт 1 1 1
3.5 Будівництво штучних водоймищ шт 2 1 1
3.6 Ремонт мостів на протипожежних дорогах. шт 4 4
3.7 Ремонт і упорядкування водозбірників шт 1 1 1
3.8 Ремонт і утримання штучних водоймищ шт 1 3 3
4. Дозорно-сторожові протипожежні заходи
4.1 Утримання ЛПС об’єкт 1 1 ревізійний
4.2 Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря шт 7 21 21
4.3 Утримання тимчасових пожежних сторожів 40 л. 7 7 щорічно
4.4. 0бладнання контрольно-пропускних пунктів 3 шлагбаумами шт 9 20 20 ревізійний період
Найменування лісництв Загальна площа, га Дільниці Обходи
існує проектується існує проектується
кількість кількість середня площа, га кількість кількість середня площа, га
Мидське 5477,1 2 2 2738,6 8 6 912,8
Стидинське 4749,8 2 2 2374,9 7 7 678,5
Моквинське 6923,8 2 2 3461,9 7 7 989,1
Базальтівське 4806,5 2 2 2403,2 8 8 600,8
Костопільське 5858,8 2 2 2939,4 8 8 732,4
Мащанське 5791,8 2 2 2895,9 8 9 643,5
Злазненське 4356,3 2 2 2178,2 4 6 726,0
Разом: 37964,1 14 14 2711,7 50 51 744,4